معنی و ترجمه کلمه measuring generator به فارسی measuring generator یعنی چه

measuring generator


علوم مهندسى : مولد سنجش

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها