معنی و ترجمه کلمه measuring set به فارسی measuring set یعنی چه

measuring set


علوم مهندسى : دستگاه اندازه گيرى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها