معنی و ترجمه کلمه measuring switch به فارسی measuring switch یعنی چه

measuring switch


علوم مهندسى : کليد سنجش

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها