معنی و ترجمه کلمه mechanical powers به فارسی mechanical powers یعنی چه

mechanical powers


نيروها يا عوامل مکانيکى ،ماشين هاى ساده ،غرغره ،چرخ ،گوه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها