معنی و ترجمه کلمه mechanical properties به فارسی mechanical properties یعنی چه

mechanical properties


علوم مهندسى : خواص مکانيکى

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها