معنی و ترجمه کلمه mechanical properties به فارسی mechanical properties یعنی چه

mechanical properties


علوم مهندسى : خواص مکانيکى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها