معنی و ترجمه کلمه mechanical time fuze به فارسی mechanical time fuze یعنی چه

mechanical time fuze


ماسوره زمانى
علوم نظامى : ماسوره زمانى خودکار يا زمان مکانيکى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها