معنی و ترجمه کلمه mechanics به فارسی mechanics یعنی چه

mechanics


علم ماشين الات ،نيرو برد،علمى که درباره اثر نيرو بر اجسام بحث ميکند،علم جراثقال ،علم مکانيک
علوم مهندسى : علم مکانيک
معمارى : علم جراثقال
روانشناسى : علم مکانيک
نجوم : مکانيک
ورزش : مکانيک
علوم نظامى : علم مکانيک ماشين شناسى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها