معنی و ترجمه کلمه mechanism به فارسی mechanism یعنی چه

mechanism


طرز کار،ساز و کار،مکانيسم ،طرزکار،ساختمان ،اجزاء متشکله چيزى ،اجزاء مکانيکى ،عوامل مکانيکى ،مکانيزم ،ماشين ،دستگاه
علوم مهندسى : مکانيزم
معمارى : سازواره
شيمى : مکانيسم
روانشناسى : مکانيسم
زيست شناسى : ساز و کار
بازرگانى : طرز عمل
ورزش : ساز و کار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها