معنی و ترجمه کلمه mechanized infantry به فارسی mechanized infantry یعنی چه

mechanized infantry


علوم نظامى : يکان پياده مکانيزه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها