معنی و ترجمه کلمه medalist به فارسی medalist یعنی چه

medalist


)medallist(داراى مدال ،برنده مدال
ورزش : برنده مدال

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها