معنی و ترجمه کلمه meddle به فارسی meddle یعنی چه

meddle


فضولى کردن ،دخالت بيجا کردن ،مداخله کردن ،مخلوط کردن ،اميختن ،پراکنده کردن ،جماع کردن ،ور رفتن ،ميان ،مرکز،کمر،ميانى ،وسطى ،در وسط قرار دادن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها