معنی و ترجمه کلمه median به فارسی median یعنی چه

median


سکوى وسط،ميانه( در امار)،ميانه( درامار)،ميانگين ،وسطى ،حد فاصل ،ميانى ،(در مثلث )ميانه ،(باحرف بزرگ)اهل کشور ماد
معمارى : سکوى ميانى
روانشناسى : ميانه
بازرگانى : ميانه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها