معنی و ترجمه کلمه mediation به فارسی mediation یعنی چه

mediation


وساطت کردن ،واسطه گرى ،ميانجيگرى ،وساطت
قانون ـ فقه : وساطت ،good offices
روانشناسى : ميانجيگرى کردن
بازرگانى : دلالى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها