معنی و ترجمه کلمه mediatory به فارسی mediatory یعنی چه

mediatory


)mediative(وابسته به ميانجى گرى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها