معنی و ترجمه کلمه medicare به فارسی medicare یعنی چه

medicare


روانشناسى : مراقبت پزشکى
بازرگانى : مراقبت هاى پزشکى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها