معنی و ترجمه کلمه medication به فارسی medication یعنی چه

medication


تداوى ،تجويز دوا،دارو

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها