معنی و ترجمه کلمه medicine ball به فارسی medicine ball یعنی چه

medicine ball


توپ چرمى ،توپ پر تمرينى
ورزش : مديسين بال

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها