معنی و ترجمه کلمه medicine به فارسی medicine یعنی چه

medicine


دارو،دوا،پزشکى ،علم طب
قانون ـ فقه : دوا
روانشناسى : دارو

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها