معنی و ترجمه کلمه medico به فارسی medico یعنی چه

medico


دانشجوى طب ،دکتر،پزشک ،طبيب ،(پيشوند )پزشکى ،طبى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها