معنی و ترجمه کلمه medics به فارسی medics یعنی چه

medics


دارو
علوم نظامى : مواد دارويى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها