معنی و ترجمه کلمه medium energy particle به فارسی medium energy particle یعنی چه

medium energy particle


ذره با انرژى متوسط
شيمى : ذره ميان انرژى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها