معنی و ترجمه کلمه medullar به فارسی medullar یعنی چه

medullar


)medullary(مغزى ،نخاعى ،داراى مغز،شبيه نخاع ،مغزينه اى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها