معنی و ترجمه کلمه medullary به فارسی medullary یعنی چه

medullary


)medullar(مغزى ،نخاعى ،داراى مغز،شبيه نخاع ،مغزينه اى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها