معنی و ترجمه کلمه meeting به فارسی meeting یعنی چه

meeting


مجمع ،اتصال برخورد،تلاقى وسائط نقليه ،جنگ تن به تن ،جلسه ،نشست ،انجمن ،ملاقات ،ميتينگ ،اجتماع ،تلاقى ،همايش
معمارى : برخوردها
قانون ـ فقه : جلسه ،ميتينگ
ورزش : يک دوره مسابقه
علوم نظامى : جلسه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها