معنی و ترجمه کلمه megaphone به فارسی megaphone یعنی چه

megaphone


با بلند گو حرف زدن

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها