معنی و ترجمه کلمه megasporangium به فارسی megasporangium یعنی چه

megasporangium


(گ.ش ).هاگدان بزرگ محتوى هاگ ماده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها