معنی و ترجمه کلمه melt به فارسی melt یعنی چه

melt


گداز،اب شدن ،گداختن ،مخلوط کردن ،ذوب کردن
علوم مهندسى : ذوب

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها