معنی و ترجمه کلمه melt به فارسی melt یعنی چه

melt


گداز،اب شدن ،گداختن ،مخلوط کردن ،ذوب کردن
علوم مهندسى : ذوب

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها