معنی و ترجمه کلمه melted asphalt به فارسی melted asphalt یعنی چه

melted asphalt


اسفالت ريختگى
معمارى : اسفالت ماستيک

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها