معنی و ترجمه کلمه melting به فارسی melting یعنی چه

melting


گداز،ذوب ،گداختنى ،نرم
معمارى : گداختن
شيمى : ذوب
زيست شناسى : گداز

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها