معنی و ترجمه کلمه membrance keyboard به فارسی membrance keyboard یعنی چه

membrance keyboard


صفحه کليد غشايى
کامپيوتر : صفحه کليد صاف

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها