معنی و ترجمه کلمه memento mori به فارسی memento mori یعنی چه

memento mori


بياداورکه بايدبميرى ،کاسه ياچيزديگرى که انسان رابيادمردن مى اندازد


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها