معنی و ترجمه کلمه memorandum of understanding به فارسی memorandum of understanding یعنی چه

memorandum of understanding


تفاهم نامه
قانون ـ فقه : يادداشت تفاهم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها