معنی و ترجمه کلمه mendicant به فارسی mendicant یعنی چه

mendicant


)mendiant(گدا،درويش ،دربدر،سائل ،گدايى کننده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها