معنی و ترجمه کلمه meniscus به فارسی meniscus یعنی چه

meniscus


هلاله ،شيشه اى که از يکسو گوژ واز سوى ديگر کاو باشد،(فيزيک )گوژى ياکاوى سطح اب درلوله ،(نج ).هلال ،نگارنده هلالى
شيمى : هلالى
ورزش : غضروف
علوم هوايى : سطح منحنى بالاى ستونى از مايع که ميتواند محدب يا مقعر باشد
<

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده