معنی و ترجمه کلمه mens rea به فارسی mens rea یعنی چه

mens rea


قصد مجرمانه ،سوء نيت ،نيت ازاررسانى( در حقوق)
قانون ـ فقه : actusreus
روانشناسى : نيت ازاررسانى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها