معنی و ترجمه کلمه mental measurement به فارسی mental measurement یعنی چه

mental measurement


روانشناسى : اندازه گيرى روانى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها