معنی و ترجمه کلمه mental reservation به فارسی mental reservation یعنی چه

mental reservation


خود دارى از ذکر مطلبى( باداشتن توجه ذهنى نسبت به ان)

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها