معنی و ترجمه کلمه mentally abnormal به فارسی mentally abnormal یعنی چه

mentally abnormal


قانون ـ فقه : مختل المشاعر

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها