معنی و ترجمه کلمه mentally deficient به فارسی mentally deficient یعنی چه

mentally deficient


روانشناسى : عقب مانده ذهنى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها