معنی و ترجمه کلمه mentally به فارسی mentally یعنی چه

mentally


فکرا،روحا،از نظر روانى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها