معنی و ترجمه کلمه menu به فارسی menu یعنی چه

menu


منو،فهرست خوراک ،صورت غذا،فهرست انتخاب
کامپيوتر : فهرست انتخاب

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها