معنی و ترجمه کلمه mercenaly به فارسی mercenaly یعنی چه

mercenaly


اجير،پولى ،سرباز مزدور

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها