معنی و ترجمه کلمه merchant marine به فارسی merchant marine یعنی چه

merchant marine


ناوگان بازرگانى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها