معنی و ترجمه کلمه mercurate به فارسی mercurate یعنی چه

mercurate


باسيماب ياجيوه ترکيب کردن ،جيوه زدن به

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها