معنی و ترجمه کلمه merely به فارسی merely یعنی چه

merely


فقط،صرفا"،محضا"


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها