معنی و ترجمه کلمه meridian به فارسی meridian یعنی چه

meridian


دايره نيمروز،نيم روز،ظهر،خط نصف النهار،دايره طول ،اوج ،درجه کمال
عمران : مدار نصف النهار
نجوم : نصف النهار
علوم هوايى : دايره طول
علوم نظامى : خطوط نصف النهار
علوم دريايى : نصف النهار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها