معنی و ترجمه کلمه mesh reinforcement به فارسی mesh reinforcement یعنی چه

mesh reinforcement


معمارى : ارماتور مشبک فلزى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها