معنی و ترجمه کلمه mesh به فارسی mesh یعنی چه

mesh


منفذ،روزنه ،حلقه ،شبکه سرند،غربال ،الک ،تورى ،سرند،درگير کردن( چرخ دنده ها)، : )n.vi.&vt.(سوراخ تور،پشه بند،سوراخ ،چشمه ،تور مانند يا مشبک کردن ، : )vt.&vi.(بدام انداختن ،گير انداختن ،شبکه ساختن ،تورساختن ،جور شدن ،درهم گيرافتادن( مثل دنده هاى ماشين)،تنيده ،بافته
علوم مهندسى : شبکه
عمران : درگير کردن
معمارى : کم
شيمى : چشمه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها