معنی و ترجمه کلمه mesopic vision به فارسی mesopic vision یعنی چه

mesopic vision


روانشناسى : ديد ميانه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها