معنی و ترجمه کلمه mess به فارسی mess یعنی چه

mess


غذا خوردن ،غذاخورى ،باشگاه ناو،نهارخورى ، : )n.(يک خوراک( از غذا)،يک ظرف غذا،هم غذايى( در ارتش وغيره)، : )vt.&vi.(شلوغ کارى کردن ،الوده کردن ،اشفته کردن
علوم نظامى : باشگاه
علوم دريايى : سالن غذاخورى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها